Reizi mēnesī vienpadsmit desmito klašu skolēni sestdienās dodas uz LU uz jauno fiziķu skolas nodarbībām Rīgā. Tās notikušas jau trīs reizes. Katra nodarbība veltīta vienai fizikas tēmai.

  Pasniedzēju lomā iejūtas studenti, topošie skolotāji. Skolēnu uzdevums klausīties, skatīties un izpildīt testus. Tie skolēni, kuri izpilda testu uz 10 punktiem, saņem nelielu balviņu no LU. Pēc tam skolēni  veic eksperimentus, tālāk jau profesori  to pašu tēmu izklāsta, bet jau citā līmenī, lietojot zinātnisko terminoloģiju. Starp nodarbībām ir arī pārtraukumi. Garākajā starpbrīdī LU studenti ir sagatavojuši nelielas uzkodas un tēju.  JFS apmeklē ļoti daudz skolēnu, sevišķi no Rīgas. Mūsu skolēniem šie braucieni patīk, jo iespējams ne tikai padziļināti apgūt fiziku, bet kopā ar domubiedriem atpakaļbraucienā spēlēt dažādas intelektuālās spēles.  Autobusu  sponsorē pilsētas dome.  Nākama nodarbība par tēmu " Kosmoss" notiks 3. decembrī.
Fizikas skolotāja T.Pētersone