koncerts17.11.2016Lec, saulīte, spīdi spoži!
Rotā puisi, rotā meitu!
Lec, saulīte, tumsu šķel!
Vieno visu latvju tautu!

“Rotā savu Latviju”- tā ģimnāzisti nosauca savu koncertu, kas 17. novembrī izskanēja skolas zālē par godu Latvijas 98.dzimšanas dienai. Ar ko mēs varam rotāt savu valsti? Iespējas visdažādākās: ar saviem darbiem, ar labiem nodomiem, cerībām un apņemšanos, ar sasniegumiem mācībās un sportā, ar pozitīvām, optimistiskām domām, ar savu dalību Dziesmu un deju svētkos – tā ievadā vēstīja koris “Silver” un koncerta vadītāji Dita un Valts.
Viss koncerts – viena liela dalīšanās pieredzē, kas ir tas labais, ko varam dāvāt savai Latvijai un cilvēkiem līdzās. Direktorei tās ir rūpes par skolas saimi kopumā, skolotājai Laurai – par kora meistarības kaldināšanu ziemā, bet vasarā – gādība par savas sētas košumu, stādot kokus un puķes. “Es nāku no mazas tautas”- tā saucas kora izpildītā dziesma, bet savā mīlestībā audzēju tās lielumu – šo domu staro katra koncerta dalībnieka sirds. Un kā lai cilvēks nedomātu par rotāšanu, ja pati daba zemi greznojusi ar tīra, balta sniega kārtu.
Evelīna Homčenko šo svētku mirkli rotāja ar pašas komponētu dziesmu, bet Georgs Gibala ar sirsnīgu muzikālu slavinājumu mūsu valsts galvaspilsētai Rīgai. Māsas Ieva un Elza Pilsnenieces atgādināja, ka rotāt Latviju varam, turot godā ģimeniskās vērtības – ģimenes siltumu, mīlestību, rūpes citam pret citu un atbalstu. Svētku brīža rotāšanā dalību ņēma arī skolas vokāli instrumentālais ansamblis “Pieci”.
Koncerta beigu daļā no bibliotekāres Ineses Amantovas uzzinājām iepriekšējās nedēļas testa rezultātus. Kuri tad bija tie, kas zināšanās par savu valsti uzrādīja visaugstākos rezultātus? Evelīna Laura Seļicka no 7.a kl., Ritvars Liniņš no 7.b kl., Aleksis Pusts no 8.a kl., Dita Medne un Anete Andrupe no 8.b kl., Kārlis Bošs no 9.kl., Kārlis Jēkabs Ciglis no 10.a kl., Alvīne Ivanova no 10.b kl., Evelīna Ilva no 11.a kl., Mikus Černoglazovs no 11.b kl. un Elza Pilsneniece no 12, kl. Patiešām, arī zināšanas var kļūt par rotu ne tikai cilvēkam, bet arī skolai, novadam un valstij, kuru tas pārstāv.
Skolēnu padomes prezidents Hārdijs Nogobods pavēstīja arī par Lāčplēša dienas sporta sacensību rezultātiem. Un tā tautas bumbā 7.-9. kl. grupā pirmā vieta 8.a klasei, otrā vieta 7.b klasei, bet trešā vieta – 7.a klasei. 10.-12. kl. grupā pirmā vieta 11.b klasei, otrā vieta 10.a klasei, bet trešā vieta – 10.b klases 2.komandai. Rokas bumbā 7.-9. kl. grupā pirmā vieta 9. klasei, otrā vieta 7.a klasei, bet trešā vieta – 8.a klasei. 10.-12. kl. grupā pirmā vieta 12. klasei, otrā vieta 10.b klases 2. komandai, bet trešā vieta – 11.a klasei. Pirmās palīdzības sniegšanā pirmā vieta10.b klasei, otrā vieta 8.b klasei, bet trešā vieta – 7.b un 12. klasei.
Kopvērtējumā 7.-9. kl. grupā pirmā vieta 8.a klasei, otrā vieta 7.b klasei, bet trešā vieta – 7.a klasei. 10.-12. kl. grupā pirmā vieta 10.b klases 2.komandai, otrā vieta 12. klasei, bet trešā vieta – 11.b klasei.
Taisnība Valta teiktajam, ka mēs rotājam Latviju tās dzimšanas dienā arī ar to, ka esam kopā tieši šeit un tagad, ka atbalstām skolas tradīcijas, viens otru ar drauga plecu, ar smaidu un aplausiem.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://gulbgymn.edu.lv/images/galleries/koncerts17.11.2016