15. novembrī ģimnāzija savas durvis vēra ne tikai audzēkņiem, bet viņu vecākiem. Akcents tika likts uz jaunpienācējiem - septīto klašu un desmito klašu vecākiem. Gribējās noskaidrot, cik nozīmīgas ir šīs tikšanās, raugoties no vecāku viedokļa, tādēļ aptaujāju dažus no septīto klašu skolēnu vecākiem. Visi kā viens atzina, ka šī ir lieliska iespēja ne tikai pa gabalu paskatīties uz savu bērnu skolotājiem, bet sarunas laikā iepazīties tuvāk, apjaust priekšmeta skolotāja prasības un vislabāk jau trijatā (vecāks, skolēns, skolotājs) pārrunāt veiksmes un neveiksmes.

Jautāta par trūkumiem, Inga Maļika izteica nožēlu, ka šo tikšanās iespēju diemžēl neizmanto visi vecāki, īpaši jau tie, kam tas, iespējams, visvairāk būtu vajadzīgs. Elmāram Liniņam savukārt šķita, ka varbūt derētu reglamentēt individuālo sarunu laiku, vēršot uzmanību uz pašu galveno, lai gaitenī neizveidotos gara runāties gribētāju rinda.
Cik bieži gada laikā nākas vērt skolas durvis? Aptaujātās māmiņas atbildēja, ka cenšoties nākt vienmēr, kad tiek aicinātas: gan uz sanāksmēm, gan atvērto durvju dienām, gan svētkiem. Caurmērā piecas reizes gadā iznākot. To, ka tēvi to dara retāk, apstiprināja arī tiešais vērojums šajā pēcpusdienā.
Strādājot skolā, nākas sastapties ar situācijām, kad vecākiem ir visai nepilnīgs priekšstats par sava bērna skolas dzīvi, par sekmēm, veiksmēm un neveiksmēm. Tādēļ jautāju sastaptajiem, kā viņi piecu ballu skalā vērtē savējo kompetenci šajā jautājumā. Visbiežākā atbilde, ka ar četrām vai piecām ballēm. Tas cerīgi, tomēr jāņem vērā, ka šīs bija aktīvāko vecāku atbildes, to, kas bija atsaukušies uz aicinājumu atnākt. Diemžēl stundās dažreiz ir nācies no skolēniem dzirdēt izteikumus, ka nav vērts likt kārtējos vērtējumus e-žurnālā, jo vecāki tur nemēdzot ieskatīties. Tas skumji, jo skolēnam, lai cik liels vai mazs viņš nebūtu, ir svarīgi, ka kādam rūp tas, kas ar viņu skolā notiek, īpaši jau pašiem tuvākajiem cilvēkiem – vecākiem.
Būtu labi, ja šīs domas sadzirdētu arī tie vecāki, kas šai vakarā neatnāca. Mīļie vecāki, būsit laipni gaidīti arī citās atvērto durvju pēcpusdienās, jo laba savstarpējā komunikācija ir būtiska optimāla rezultāta sasniegšanai.

Vecākus aptaujāja un savās pārdomās dalījās
 skolotāja Ligita Zitāne