Lāčplēša dienā ģimnāzijā, kā ierasts, norisinājās “Milžu cīņas”. Paralēli tautas bumbas un rokas bumbas sacensībām aerobikas zālē norisinājās pirmās palīdzības sacensības. Katras klases komandai bija iespējas parādīt savas zināšanas, kā rīkoties situācijā, ja līdzcilvēks ir bezsamaņā.

8. klases skolnieks Jānis Šķirpāns atbilstoši iejutās cietušā lomā. Dažām komandām viņa tēlojums bija liels pārsteigums, jo viņš spēja ļoti labi notēlot bezsamaņu. Sniedzot palīdzību, tika vērtēts komandas darbs, situācijas izvērtēšana, ātrās palīdzības izsaukšana, kā arī palīdzības sniegšanas tehnika. Pārliecinoši labāk palīdzības sniegšanā veicās 10.b klases meitenēm.
Pēc sacensībām, kopīgi pārrunājām, kā pareizi būtu jārīkojas. Jaunieši atzina, ka pirmās palīdzības iemaņas ir jāapgūst, jo nekad nevar zināt, kad tās būs vajadzīgas.