“Kas ir aizsniegti griesti?
Apziņa, ka par zemiem.
Un kas ir noķerts vējš?
Tas, kas par lēnu skrien.
Kas ir sveloša sāpe?
Ziņa, ka nesadzīst.
Un kas ir tavs paša mūžs?
Atzīšanās, ka īss.”
(Ojārs Vācietis)

Labdien, cienījamais lasītāj!

Dzīvē visam ir savs ritējums – savs sākums, un savs gals. Un pa vidu dzīve – tāda, kādu šajā ritumā iesaistītie ir radījuši, iekrāsojuši, lolojuši.
Tāda, kurā ir bijis krustabu posms, kuram uz pēdām mina pasaules iepazīšana, mācīšanās un lielo darbu apgūšana. Un kur tad bez trakās jaunības! Ar preciniekiem, rokas kārotājiem (lai piedod tie, kurus nācās atraidīt!), un dubultu jaudu un sparu, un vēlmi būt šajā savienībā!

Un – laikam traucoties kā tādam straujam rikšotājam – iestājās arī pilnbrieds. Uh, kas tā bija par traku ziedēšanu, kurai sekoja bagātīga jo bagātīga raža! Un plūca visi! Un priecājās visi! Bet it īpaši tie, kuri nenoguruši rūpējās, lai zieds plauktu, lai tas pārvērstos auglī – gardā un prātu veldzējošā.

Jā, dzīvē visam ir savs ritējums un arī savs gals, kurš iezīmē jauna sākumu. Un ritējums – lai arī citādāks – atkal iezīmē kādu dzīvi, kuru jau atkal kāds cits iekrāsos un lolos.
Bet Tu, cienījamais  lasītāj, ja esi bijis draugos ar Gulbenes novada valsts ģimnāziju, nojaut, ka “nekas jau nebeidzas”, jo gan cilvēks, gan skola ir tik ilgi, cik ilgi mājo ļaužu atmiņā.

Paldies visiem, kuri ritumā ieauda savu rakstu, kuri radīja, loloja, sapņoja un piepildīja!

Uz tikšanos, uz saredzēšanos!

Mīlestībā un cieņā
Gulbenes novada valsts ģimnāzija


Pamatojoties uz Gulbenes novada domes ārkārtas sēdes lēmumu “Par Gulbenes pilsētas izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanu” (19.03.2020.Gulbenes novada domes ārkārtas sēdes protokols nr. 6,  37§)
Gulbenes novada dome NOLEMJ:

REORGANIZĒT Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādes - “Gulbenes 2.vidusskola” (iestādes reģistrācijas Nr. 40900019062, juridiskā adrese: Līkā iela 21, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401) un “Gulbenes novada valsts ģimnāzija” (iestādes reģistrācijas Nr. 40900019166, juridiskā adrese: Skolas iela 10, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401), tās apvienojot un izveidojot jaunu pašvaldības izglītības iestādi “Gulbenes novada vidusskola” ar 2020.gada 1.augustu.

Šis pavasaris mums visiem bijis savādāks, arī vasara ir citādāka... Šī ir pēdējā diena mums kā Gulbenes novada valsts ģimnāzijai, jo jau rīt būsim jaunās Gulbenes novada vidusskolas pilntiesīga daļa. Tomēr vēl gribas atskatīties uz iepriekšējā mācību gadā un šajā vasarā Brīvprātīgā darba projektā paveikto gan vēl visiem kopā klātienē esot, gan darbojoties un veicot aktivitātes ar domu vienam par otru.

15.-19.jūnijā iesniedz dokumentus mācībām Gulbenes novada vidusskolas 10.klasē un saņem konsultāciju.

Vairāk informācijas šeit===> Ieskaties!

Mūsu skolā gan skolēni, gan fizikas skolotājs katru gadu cenšas pieņemt izaicinājumu - piedalīties Latvenergo koncerna erudīcijas  konkursā  “FIZMIX Eksperiments” 8. un 9. klašu skolēniem. Šogad, konkursa 25. gadadienā, divas mūsu skolas skolēnu komandas – “Kvarki”  un “Swan” sacentās neklātienes finālā, katram skolēnam individuāli bija jāveic uzdevums un jānosūta vērtēšanai.

Esam priecīgi, ka komandai “Swan” izdevās izcīnīt 2. vietu Vidzemes reģionā, tikai par vienu punktu atpaliekot no 1. vietas ieguvējiem! Komandā strādāja Hermanis Petručeņa (kapteinis), Agnese Beča, Madara Bērziņa, Linda Avotiņa, Daniela Buliņa. Paldies fizikas skolotājam Sandim Kalējam par skolēniem sniegto atbalstu un iedvesmu! Paldies konkursa rīkotājiem -  ir saņemti diplomi un balvas!