Eiropas mobilitātes nedēļā, kura Latvijā notiek vienlaicīgi ar Latvijas olimpisko nedēļu, ģimnāzijas audzēkņi tika iesaistīti dažādās aktivitātēs.
Šīs nedēļas laikā katrs klases kolektīvs izveidoja plakātu, kurā tika atspoguļots cilvēkam nepieciešamais ikdienā, lai viņš varētu justies vesels, emocionāli un garīgi apmierināts ar sevi. Par idejas pamatu skolēni izmantoja dažādos, cilvēkam nepieciešamos veselības aspektus – fizisko veselību, garīgo veselību, sociālo veselību, vides veselību, personības veselību, garīgo veselu, emocionālo veselību. Tie ir arī ģimnāzijas- veselību veicinošas skolas, darbības virzienu pamati. Plakātus var apskatīt skolas ēdnīcā.

7. septembrī Baltic Beach Hotel telpās, Jūrmalā, norisinājās svinīgs Junior Achievement Latvija Līderu programmas noslēgums, kurā kā programmas absolventi tika sveikti 16 jaunieši no Latvijas.

              Skolas sanāksme – ģimnāzistiem ierasta kopā nākšanas reize, bet 5. septembra rītā šogad tā pirmoreiz. Pirmā reize arī tiem, kas tikai šoruden te aizsākuši savas mācību gaitas. Tādēļ pats par sevi saprotams, ka sanāksmes iesākumā visa uzmanība veltīta viņiem – jaunajiem. Jānostājas visas skolas priekšā – it kā nieks, bet izjūta tāda dīvaina: uz Tevi vērsti visi skati, par Tevi runā audzinātāja, Tev tiek dāvāta pildspalva ar skolas logo un kā piederības simbols nozīme ar uzrakstu “savējais”. Ienākt un kļūt par savējo – tas nemaz nav tik viegli. Kāds būs Tavs pienesums? Kādu jaunu krāsu liksi klāt tam lielajam audeklam, ko sauc par ģimnāziju? To rādīs tikai laiks.

Rudens elpa asterēs un gladiolās jau kādu ilgāku  laiku atgādināja par septembra tuvošanos. Un nu tas ir klāt. Ceļi un celiņi, takas un taciņas saritējušas kopā balti baltajā skolas namā un līdzi atveduši gan lielus, gan ne tik lielus, gan pieredzes bagātus, gan iesācējus ģimnāzijas dzīvē. Pie skolas durvīm tos sagaida zvans un atvērta grāmata kā liecinieki tam, ka jaunais mācību gads patiešām ir klāt.

21Dzērves uz saviem spārniem aiznesušas jau trīsreiz septiņus ģimnāzijas rudeņus. Tādēļ mirkli pirms došanās katram uz savu silto zemi, kāda neatlaidīga balss čukstēja – laiks salidot, laiks sanākt atkal visiem kopā zem zaļā jumta. Pusi vasaras astoņdesmit gadus vecā ēka posās, lai skaista sagaidītu savus gājputnus atgriežamies, un 27. augusta pēcpusdienā tas notika: divdesmit viens izlaidums satecēja vienkopus.